Μια ιστορία χωρίς λόγια για τους ανώνυμους ήρωες του 1940

Του Ι.Π. ΑΛΚΗ