Συνάντηση για την παράκτια αλιεία των Β.Κυκλάδων στην Άνδρο!...

Αγαπητέ κύριε Μπασαντή,

        στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2021 είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Aneroussa Beach την πρώτη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων, με τη συμμετοχή των κύριων εμπλεκόμενων φορέων με την παράκτια αλιεία στην περιοχή, Η συνάντηση οργανώθηκε από την WWF με ευρεία συμμετοχή φορέων.

        Επειδή  θεωρούμε σημαντικό καθαυτό το γεγονός της συνάντησης στην Άνδρο όπως και τα συμπεράσματα της, και επειδή γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά, σας κοινοποιούμε συνημμένα το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της WWF για ενημέρωση δική σας και των πολλών επισκεπτών της ιστοσελίδας του ΕΝ ΑΝΔΡΩ.

       Για το Aneroussa Beach

        Κώστας Αναγνωστόπουλος 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι κύριοι εμπλεκόμενοι με την παράκτια αλιεία στην περιοχή των Β. Κυκλάδων συμμετείχαν σε ανοιχτό τραπέζι διαβούλευσης για την υιοθέτηση πρακτικών και δράσεων σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας αλιείας.

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο η πρώτη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων, με τη συμμετοχή των κύριων εμπλεκόμενων φορέων με την παράκτια αλιεία στην περιοχή. Η Επιτροπή Συνδιαχείρισης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο», το οποίο υλοποιείται από το WWF Ελλάς με στόχο την υιοθέτηση και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών από τους παράκτιους αλιείς, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Με όχημα τη συνδιαχείριση, αλιείς, επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της διοίκησης συμμετέχουν σε ανοιχτό τραπέζι διαβούλευσης προκειμένου να συμφωνηθεί μία σειρά δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας, μέσω της διαδικασίας συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων απαρτίζεται από παράκτιους αλιείς της Άνδρου και της Κύθνου, από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αλιείας & Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, την Εναλεία, και το WWF Ελλάς που είναι και ο συντονιστής της πρωτοβουλίας.

Σήμερα η Μεσόγειος δέχεται ισχυρές πιέσεις, με περίπου το 80% των ψαριών να αλιεύεται σε τέτοιο βαθμό που οι πληθυσμοί τους δεν μπορούν να ανακάμψουν, ενώ παράλληλα η κλιματική κρίση φέρνει μια σειρά αλλαγών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους παράκτιους αλιείς στη ΕΕ, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημα και το ίδιο τους το επάγγελμα να απειλείται με εξαφάνιση, χωρίς να έχουν εναλλακτικούς τρόπους για να κερδίσουν τα προς το ζην και χωρίς συνήθως να ακούγεται η φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων είναι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ αλιέων και φορέων, για τη διαμόρφωση κατάλληλων και από κοινού συμφωνημένων δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή των Β.Κυκλάδων που θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο στόχος, ο ρόλος και το πλάνο εργασιών της Επιτροπής Συνδιαχείρισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της. Στις επόμενες συναντήσεις θα συζητηθούν οι δράσεις διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή της Άνδρου και της Κύθνου, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που θα εφαρμοστούν καθώς και οι παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών σχετικών με τη βιώσιμη διαχείριση της αλιευτικής παραγωγής, τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων, την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην αγορά και τη διαμόρφωση νέων και εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, ώστε οι αλιείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Σημείωση:

Το πρόγραμμα του WWF Ελλάς «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» χρηματοδοτείται από τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία του WWF. Τα γραφεία του WWF στη Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αδριατική, Ελλάδα, Τουρκία, Β. Αφρική) σε συνεργασία με μια σειρά εταίρων και με τη συμμετοχή παράκτιων αλιέων προχωρούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας σε επιλεγμένες περιοχές σε κάθε χώρα. Οι ομάδες αυτές θα συμφωνήσουν σε μια σειρά δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας, μέσω μιας διαδικασίας συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Τελικός σκοπός και ζητούμενο είναι οι αλιείς να μπορούν να ψαρεύουν με βιώσιμο τρόπο, να βελτιώσουν και να προωθήσουν ένα «νέο αλιευτικό προϊόν» με πρόταση αξίας μέσα από ορθές πρακτικές που ταυτόχρονα προστατεύουν τις θάλασσές μας και εξασφαλίζουν ψάρια και για τις επόμενες γενιές.