ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

H καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών των περιφερειακών ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Κέας-Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, είναι η 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, για τους κατοίκους εσωτερικού. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά20 ημέρες. Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες λένε ότι εντός του Φεβρουαρίου θα αναρτηθούν νέοι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.

Σε σχέση με το Κτηματολόγιο και σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες, για τις Κυκλάδες οι ιδιοκτήτες χορτολιβαδικων κλπ εκτάσεων πρέπει να προσκομίζουν: 

  1. Τίτλο μέχρι την 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), ανεξαρτήτως του πότε μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο ή του ό,τι ισχύει στο άρθρο 10 του Ν. 32088/2003 (π.χ. ιδιωτικά δάση, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.).
  2. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.
  3. Εκτάσεις που αποδίδονται στον δασικό χάρτη ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις θα εξαιρούνται από τον δασικό χάρτη με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.
  4. Ειδικά για τις Κυκλάδες  ο ιδιώτης δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία, επομένως για να προκριθεί πρέπει να έχει τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001.

 Η εγκύκλιος για τους δασικούς χάρτες που βγήκε τον Δεκέμβριο του 2021 είναι η ακόλουθη:

https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2021/12/%CE%A8%CE%A8%CE%97%CE%9A4653%CE%A08-%CE%92%CE%94%CE%95.pdf

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"