ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021: Άνδρος, μείωση πληθυσμού κατά - 3,7% ή κατά 338 κατοίκους!!!

Όπως είχαμε ήδη γράψει στο ΕΝ ΑΝΔΡΩ - σύμφωνα με στοιχεία που είχαμε συλλέξει μετά το τέλος της απογραφής - αναμενόταν ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού μας να έχει μειωθεί από την απογραφή του 2011. Δόθηκαν, λοιπόν, σήμερα τα αποτελέσματα και όντως υπάρχει μείωση πληθυσμού κατά - 3,7% στην Άνδρο.

Αναλυτικά, ο πληθυσμός της Άνδρου σύμφωνα με την απογραφή του 2021 είναι 8.883 κατοίκους. Το 2011 ήταν 9.221 κατοίκους. Δηλαδή είμαστε κατά 338 κατοίκους λιγότεροι. Ήτοι, κατά - 3,7% ή κατά ένα χωριό λιγότερο...

Την ίδια στιγμή βλέπουμε πως το νησί μας αποκλίνει κατά πολύ από την διαπιστωθείσα αύξηση του Νοτίου Αιγαίου που είναι στα +5%. Δηλαδή την ώρα που η περιοχή μας στο σύνολο αυξάνει σε πληθυσμό η Άνδρος βρίσκεται με λιγότερους κατοίκους. Σε ποσοστά ακολουθούμε το σύνολο της Ελλάδος,  που βρέθηκε συνολικά με -3,5% κατοίκους!

Τα παραπάνω στοιχεία είναι επίσημα και δόθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η μείωση του πληθυσμού θα επιφέρει αρκετές αλλαγές σε οικονομικά, κοινωνικά ίσως και σε πολιτικά μεγέθη. Αλλά με αυτά θα απασχοληθούμε προσεχώς...

"ΕΝ ΑΝΔΡΩ"