Προσοχή στις πληρωμές με μετρητά!

Του Κυριάκου Θωμά

Οικονομολόγος - Λογιστής/Φοροτεχνικός Α' Τάξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις συναλλαγές πλέον άνω των 500 ευρώ πληρώνουμε μέσω τραπέζης (κάρτα, e-Banking, επιταγή) κι όχι με μετρητά. Διαφορετικά υπάρχουν μεγάλα πρόστιμα! Αυτό αφορά τους επαγγελματίες του νησιού, αλλά και τους κατοίκους που αγοράζουν πράγματα αξία ή πληρώνουν υπηρεσίες άνω των 500 ευρώ!

Αναλυτικά, με την απόφαση 2274/2021 της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών Διαφορών επικυρώθηκαν φόροι και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε  επιχείρηση επειδή έκανε πληρωμές τιμολογίων άνω των 500,00€ εκτός του Τραπεζικού Συστήματος. Δηλαδή επικυρώθηκε από την επιτροπή ότι οι δαπάνες  των οποίων τα τιμολόγια είναι πάνω των 500,00€, εάν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω του Τραπεζικού συστήματος , αλλά έχουν εξοφληθεί με μετρητά, τότε δεν αφαιρούνται από τα έσοδα για τον προσδιορισμού του φορολογικού αποτελέσματος.

Μάλιστα δεν έγιναν δεκτές και πληρωμές τιμολογίων κάτω των 500,00€ επειδή η επιτροπή δέχτηκε ότι επρόκειτο για πράξεις  άνω των 500,00€ τις οποίες «έσπασε» η επιχείρηση σε τιμολόγια κάτω των 500,00€. για να αποφύγει την υποχρέωση εξόφλησης μέσω του τραπεζικού συστήματος .

Αναφέρει χαρακτηριστικά « πρόκειται για πολλαπλά τιμολόγια του ίδιου ως άνω εκδότη/προμηθευτή αξίας εκάστου κάτω των 500,00€ ληφθέντα την ίδια ημέρα ( ή σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα), προκειμένου να αποφεύγεται η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου.

Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρήσεις:

-Να εξοφλούν με τραπεζικό τρόπο τα τιμολόγια άνω των 500,00€ ( δηλαδή με τραπεζικό έμβασμα, με επιταγή κτλ).

-Να μην «σπάνε»  δαπάνες άνω των 500,00€ σε πολλά τιμολόγια με σκοπό αυτά να είναι κάτω των 500,00€ το καθένα για να αποφεύγουν την εξόφληση τους με τραπεζικό τρόπο γιατί αυτό δεν γίνεται δεκτό από την φορολογική διοίκηση.

Τέλος, η εξόφληση δαπανών με τραπεζικό τρόπο αφορά και τους καταναλωτές αφού για να χτίσουν το αφορολόγητο τους πρέπει να χρησιμοποιούν κάρτες για τις συναλλαγές τους, ενώ κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με φόρο μέχρι και 660,00€ επιπλέον εάν δεν το κάνουν.