Φόροι, Προκαταβολή, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για εισοδήματα του 2021

Του Κυριάκου Θωμά

Οικονομολόγου ΟΠΑ - Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Είναι αρκετά σύνηθες στην χώρα μας να μην γνωρίζουμε κατά την διάρκεια της χρήσης που παράγεται το εισόδημα πόσο φόρο θα πληρώσουμε στο Δημόσιο γι' αυτό. Μαθαίνουμε συνήθως την επόμενη χρονιά, στο ετήσιο ραντεβού μας με την εφορία, πόσο φόρο θα καταβάλουμε. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια έγκαιρα, να δούμε πόσο φόρο θα καταβάλουν οι φορολογούμενοι το 2022 για τα εισοδήματα που παράγουν τώρα, δηλαδή το 2021. Όλα βέβαια τα παρακάτω με την υποσημείωση ότι αναφέρονται σε ότι ισχύει αυτήν την στιγμή, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις από την πλευρά της φορολογικής αρχής, κάτι δυστυχώς που είναι σύνηθες.

 Ανά κατηγορία λοιπόν ισχύει:

 - Ναυτικοί:

Τα εισοδήματα των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού φορολογούνται με 15%, ενώ αυτά του κατώτερου πληρώματος με 10%. Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το εισόδημα των Ναυτικών και ανεξάρτητα από το ύψος του (εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση)

- Εισόδημα  από εκμίσθωση ακινήτων φυσικών προσώπων(ενοίκια που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα): 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

15%

1.800

12.000

1.800

23.000

35%

8.050

35.000

9.850

35.001 & άνω

45%

 

 

 

 - Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Αγρότες 

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

10.000

9%

900

10.000

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600

40.000

9.500

Άνω 40.000

44%

 

 

 

Μειώσεις φόρου Εισοδήματος

 Μειώνεται κατά:

777,00€ ο φόρος  για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με την προυπόθεση ότι το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 20.000€
810,00€ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
900,00€ για τον φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
1.120,00€ για τον  φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
1.340,00€ για τον  φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
 Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο η μείωση του  φόρου αυξάνεται κατά 220,00€ για κάθε επόμενο τέκνο.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000)
ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρμόζονται για
φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά
διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με
αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες
Είναι θύματα πολέμου
Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή
εμφυλίου πολέμου

- Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες:  

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

10.000

9%

900

10.000

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600

40.000

9.500

Άνω 40.000

44%

 

 

 

Σ' αυτή την κλίμακα δεν εφαρμόζονται οι εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων.

- Νομικά Πρόσωπα

Τα κέρδη των Ο.Ε, Ε.Ε. , Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. φορολογούνται με συντελεστή 22% ανεξαρτήτως του ύψους των κερδών.

Επί πιθανής διανομής κερδών εφαρμόζεται  παρακράτηση 5% επί των διανεμομένων κερδών.

- Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εφαρμόζεται με την εφορμογη της παρακάτω κλίμακας.

Από (€)                                έως (€)                    Φορολογικός Συντελεστής     

0,00€                                  12.000€                                   0%

12.001€                              20.000€                                  2,20%

20.001€                              30.000€                                  5,00%

30.001€                              40.000€                                  6,50%

40.001€                              65.000€                                   7,50%

65.001€                            220.000€                                   9,00%

220.001€                                                                           10,00%          

 Για το 2021 προβλέπεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα και για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία.               

Προκαταβολή φόρου      

Ορίζεται σε 55% η προκαταβολή φόρου των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και σε 80% η αντίστοιχη των νομικών προσώπων.

 

 

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet