Συνεχίζεται η σύνδεση Άνδρου-Τήνου-Σύρου-Καρύστου Μαρμαρίου)

Φωτογραφία αρχείου

Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών  ενέκρινε την διενέργεια δύο διαγωνισμών για την κάλυψη αγόνων γραμμών στις Κυκλάδες.

Η διαδικασία και οι ημερομηνίες των διαγωνισμών θα καθορισθούν προσεχώς από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πάντως θεωρείται αναγκαίο να ενισχυθούν οι άγονες γραμμές των νησιών, καθώς οι Κυκλάδες την περίοδο που διανύουμε έχουν μείνει πάλι με ένα ενδοκυκλαδικό πλοίο. Ειδικότερα, το ΣΑΣ, με απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής:

– Σύρος, Τήνος, Άνδρος, Κάρυστος ή Μαρμάρι με επιστροφή.

Το πλοίο πρέπει να έχει μεταφορική ικανότητα τον χειμώνα 200 επιβατών και χωρητικότητα οχημάτων 400 τ.μ. επί των οποίων τα 200 τ.μ. για φόρτωση φορτηγών και να έχει ολικό μήκος 60 μέτρων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ