Μιχάλης Σακέλλης: «Τα δύο δρομολόγια ήταν απλά και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Δεν θα έπρεπε να μπλέξουμε…»

 Ο Μιχάλης Σακέλλης πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχιερήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας...

Μιλάμε με τον πάντα ευγενικό και προσηνή πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλη Σακέλλη. Πρόσωπο με ιδιαίτερο κύρος το οποίο επιβεβαιώνει με τον τρόπο του κάθε φορά που μιλάμε μαζί του.

Τα ερωτήματά μας στο τηλέφωνο απλά και ξεκάθαρα. Και οι απαντήσεις του προσεκτικές και νηφάλιες:

Κάπου εδώ η σύντομη τηλεφωνική συζήτησή μας με τον πλέον αρμόδιο του κλάδου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλη Σακέλλη, με τον οποίο κάθε συνομιλία μας είναι ένα μικρό μάθημα σωφροσύνης. Ελπίζουμε ο υπουργός κάτι να κερδίσει από τη σοβαρότητα των απαντήσεων του...

«ΕΝ ΑΝΔΡΩ»