Διάλογος Κυβέρνησης-Δήμων για τις ΑΠΕ - Ανάγκη η γνωμοδότηση των Δήμων στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

Και στο προηγούμενο, αλλά και στο νέο ρυθμιστικό για την Άνδρο προβλέπεται ορισμένος αριθμός Α/Γ στο Στενό και στον Καμπανό...

Δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες ψήφισμα της πανελλαδικής σύσκεψης δημάρχων για τις ανεμογεννήτριες που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 15/10, ημέρα Παρασκευή. Υπέγραψαν 31 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα που στις περιοχές τους αναπτύσσονται ΑΠΕ. Στη σύσκεψη παρενέβη και η Άνδρος δια του δημάρχου της, ο οποίος κατέθεσε μερικές σημαντικές προτάσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν όλες στο τελικό κείμενο, το οποίο θα δοθεί στην ΚΕΔΕ και στο υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Άνδρου παρενέβη και ζήτησε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν γνώμη για τις αδειοδοτήσεις, καθώς και να προχωρήσουν άμεσα τα ειδικά χωτοταξικά στις περιοχές, που προβλέπονται ανεμογεννήτριες. Ακόμα ζήτησε να μην δοθούν περαιτέρω άδειες και να σταματήσουν όλες οι αδειοδοτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το χωταξικό κάθε περιοχής. Οι παρατηρήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο ψήφισμα, το οποίο στο σύνολο του περιέχει μερικά πολύ σημαντικά σημεία για την περαιτέρω πορεία των ανεμογεννητριών στην χώρα και στις Κυκλάδες. 

Αναλυτικά, ζητήθηκε μέσα σε κλίμα περίσκεψης να ζητηθεί και να κατοχυρωθεί ο διάλογος Κυβέρνησης - Δήμων. Και να γίνει υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη των Δήμων για τις ΑΠΕ. Ζητήθηκε να σταματήσουν οι αδειοδοτήσεις και γιατί έχουν υπερκαλυφθεί ζήτηση και απαιτήσεις, αλλά και γιατί πρέπει να αξιολογηθούν όσες αιτήσεις υπάρχουν με πολλαπλά κριτήρια. Τέλος, ζητήθηκε να υπάρξει όριο για περιοχές που ήδη έχουν Α/Γ. Και ακόμα απαγόρευση για περιοχές έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές, ενώ συζητήθηκε και η αποτυχία των μέχρι σήμερα ακραίων κινηματικών αντιδράσεων, που δεν οδήγησαν πουθενά... Ρεπορταζ: "ΕΝ ΑΝΔΡΩ" 

Φωτογραφία από την σύσκεψη του Δικτύου Δημάρχων για τις ΑΠΕ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

Το Δίκτυο Δημάρχων για τις ΑΠΕ που συστάθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο και αποτελείται από δημάρχους όλης της Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυρίως εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους δήμους τους, στην προσπάθειά του να διευρύνει διαρκώς τη δυναμικότητά του με τη συμμετοχή δημάρχων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την απειλή της εκτεταμένης εγκατάστασης γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στα νησιά και στους σημαντικούς ορεινούς όγκους,

Το Δίκτυο πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00π.μ. σύσκεψη, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη (14-16/10/2021) και υποβάλλει το παρακάτω ψήφισμα για να ληφθεί σχετική απόφαση στο συνέδριο.

Σε παλαιότερη (10/11/2020) σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δικτύου Δημάρχων, με τη συμμετοχή και τη στήριξη του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, συμφωνήθηκε καταρχήν ότι είναι απολύτως απαραίτητος, μέσα στο περιβάλλον του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ένας εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός που θα αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο σύνολό τους, και όχι μια πολιτική προσανατολισμένη σχεδόν αποκλειστικά στις ανεμογεννήτριες και στα ηλιακά panels.

Όμως, η κεντρική διοίκηση προχώρησε στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση και αδειοδότηση των ανεμογεννητριών χωρίς ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που να βασίζεται στις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες και σε έναν ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό, στην προστασία των ιδιαίτερων ταυτοτικών μας χαρακτηριστικών και στην οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα των Δήμων μας.

Αυτές οι αποσπασματικές, ανορθολογικές και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν ή επιχειρούνται στους Δήμους μας, αγνοώντας ή και καταστρατηγώντας αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές, τους φορείς και τους δημότες, χωρίς να ληφθούν υπόψη εγκεκριμένα τοπικά χωροταξικά σχέδια ή ευρωπαϊκοί θεσμοί και αποφάσεις, εξαναγκάζοντας τις τοπικές κοινωνίες να συναινέσουν και πολλές φορές να συμμορφωθούν σε επιλογές με βαρύ οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι αποδεκτό πως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. είναι ζητούμενο στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης στην παραγωγή ενέργειας, διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι οι αντιδράσεις εδράζονται σε δίκαια αιτήματα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ (Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2021), έχουν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής Α.Π.Ε. για έργα συνολικής ισχύος 117,45 GW (μόνο τον Ιούνιο 17,45 GW). Είναι γνωστό ότι η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα μας ήταν το 2020 19,4 GW.

Θέση του Δικτύου μας είναι ότι για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί ένα γόνιμο έδαφος εποικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ Δήμων και κεντρικής διοίκησης, ώστε σε περιβάλλον διαφάνειας και δημοκρατίας να αναζητηθούν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο πρόταγμα είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα συγκροτήσει μια δομημένη και ολοκληρωμένη εθνική ενεργειακή στρατηγική, σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξής κρίσιμες παραμέτρους:

Τα ειδικά ιστορικά, πολιτισμικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των τοπίων των Δήμων μας, τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών μας, από τις οποίες πολλές είναι υπερκορεσμένες, καθώς και το ισοζύγιο μεταξύ μικρού ενεργειακού οφέλους και μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε:

  1. Να σταματήσουν οι εκδόσεις νέων αδειών παραγωγής αφού έχουν συντριπτικά υπερκαλύψει οι υπάρχουσες τις απαιτήσεις,
  2. Να αξιολογηθούν ΟΛΕΣ οι μέχρι τώρα άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί, και με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτισμικά να επιλεγούν ποια έργα μπορούν να συνεχίσουν,
  3. Περιοχές που έχουν ήδη μεγάλη συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη μεγάλες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., να εξαιρεθούν από περαιτέρω εγκαταστάσεις,
  4. Απαγόρευση χωροθέτησης αιολικών πάρκων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Natura, αρχαιολογικοί χώροι, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.) ή έντονης τουριστικής ανάπτυξης.
  5. Σε κάθε περίπτωση, να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στοιχείο αδειοδότησης η σύμφωνη γνώμη των Δήμων και της Περιφέρειας, δια των θεσμικών τους οργάνων.

 

Το δίκτυο των Δημάρχων αποτελεί μια αυτοτελή οντότητα, έξω και πέρα από κομματικές περιχαρακώσεις, με σαφή στόχο και προσανατολισμό την αποτροπή της ανεξέλεγκτης, άναρχης και υπερμεγέθους εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους Δήμους μας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία προκειμένου να προστατεύσουμε την υπεραξία των τόπων μας, να συνεισφέρουμε στη σύνταξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης πρότασης, να διασυνδεθούμε μεταξύ μας και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, να συντονίσουμε τις δράσεις μας και τελικά να διασυνδέσουμε τις κυρίαρχες βουλήσεις των τοπικών μας κοινωνιών.

Ζητάμε από την ΚΕΔΕ τη σύσταση ειδικής αυτοτελούς επιτροπής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. Το παρόν ψήφισμα θα κατατεθεί στο συνέδριο της ΚΕΔΕ προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες ενέργειες του Δικτύου.

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ 31 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πέτρος Φιλίππου

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δημήτριος Λουκάς

ΑΓΡΑΦΩΝ Αλέξανδρος Καρδαμπίκης

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Παναγιώτης Νάνος

ΣΚΥΡΟΥ Νικόλαος Μαυρίκος

ΤΗΝΟΥ Ιωάννης Σιώτος

ΑΝΔΡΟΥ Δημήτριος Λοτσάρης

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ιωάννης Ταταράκης

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Νικόλαος Κομηνέας

ΜΗΛΟΥ Εμμανουήλ Μικέλης

ΝΑΞΟΥ Δημήτριος Λιανός

ΠΑΡΟΥ Μάρκος Κωβαίος

ΣΙΚΙΝΟΥ Βασίλειος Μαράκης

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ευθαλία Παπαδοπούλου

ΑΜΟΡΓΟΥ Ελευθέριος Καραΐσκος

ΜΕΤΕΩΡΩΝ Θεόδωρος Αλέκος

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Μιχαήλ Μιτζίκος

ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ανδρέας Στεργίου

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Βασίλειος Τσιάκος

ΑΝΑΦΗΣ Ιάκωβος Ρούσσος

ΙΟΥ Γκίκας Γκίκας

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Βλάσης Σιώτος

ΚΥΘΗΡΩΝ Ευστράτιος Χαρχαλάκης

ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Γεώργιος Ψάθας

ΣΑΜΗΣ Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Νικόλαος Γαλατούμος

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ηρακλής Τριχείλης

ΔΩΔΩΝΗΣ Χρήστος Ντακαλέτσης

ΜΕΤΣΟΒΟΥ Κωνσταντίνος Τζαφέας

ΖΑΓΟΡΙΟΥ Γεώργιος Σουκουβέλος

ΚΙΜΩΛΟΥ Κωνσταντίνος Βεντούρης