4 θέσεις στον Δήμο Άνδρου μέσω ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13/1/2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 – ΦΕΚ/τ.ΑΣΕΠ66/31-12-2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  1468 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Αναλυτικά οι θέσεις  για το Δήμο Άνδρου:

Κωδ. Θέσης: 1266 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδ. Θέσης: 1463 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Κωδ. Θέσης:  1929 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Κωδ. Θέσης: 2012 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022