Για την ύδρευση έργα 3.722.730 €: νέοι αγωγοί, ψηφιακοί υδρομετρητές, φίλτρα νερού, 26 ασύρματοι συγκεντρωτικοί μετρητές νερου κλπ.

(Το Μπατσί είναι το τουριστικό κέντρο της Άνδρου. Ο οικισμός έχει χρόνια προβλήματα με την ύδρευση. Τα τελευταία χρόνια (2018-2021) έγιναν βελτιώσεις στο περιφερειακό δίκτυο από τον Δήμο Άνδρου. Όμως, όπως φαίνεται από την σημερινή ανακοίνωση του δημάρχου Άνδρου Δ. Λοτσάρη ήρθε η ώρα για πλήρη αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου που λόγω παλαιότητας εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Συγχρόνως ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν ψηφιακοί υδρομετρητές σε πολλούς οικισμούς και συστήματα φιλτραρίσματος του νερού. Είναι μια ελπιδοφόρα αρχή αυτά τα νέα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ του υπουργείου Εσωτερικών μετά από τις μελέτες και τις προσπάθειες της τεχνικής υπηρεσίας και του δημάρχου Άνδρου - ΕΝ ΑΝΔΡΩ) 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ. Άνδρου» προϋπολογισμού 3.722.730,00€.

Η ένταξη αφορά:

-Την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Μπατσίου. Το έργο αφορά αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης  σε μήκος 17.033 μέτρων με νέους αγωγούς, καθώς και τα συνοδά φρεάτια και εξαρτήματα.

-Την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών τηλεμετρικών συστημάτων υδρομέτρησης και ελέγχου διαρροών με ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα δίκτυα του Δήμου μας. Αφορά την τοποθέτηση 2.300 οικιακών υδρομετρητών σε οικισμούς του  Δήμου μας,  26 ασύρματων συγκεντρωτών δεδομένων ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης νερού, δύο συσκευές χειρός συλλογής μετρήσεων, καθώς εργασίες τοποθετήσεις των ανωτέρω.

-Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φίλτρανσης νερού και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα ύδρευσης ή την τροφοδοσία τους από πηγές και συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα για τη δημιουργία σταθμών παροχής πόσιμου νερού στους οικισμούς του Δήμου μας.

-Την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση και προώθηση των ανωτέρω έργων και δράσεων.

Το θέμα της ύδρευσης των οικισμών αποτελεί για μας ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να «χτίζουμε» τις αναγκαίες υποδομές, ώστε το αγαθό της ύδρευσης να φτάνει με ασφάλεια και επάρκεια σε κάθε σπίτι τα επόμενα χρόνια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ